Покращення FPGA-компонентів критичних систем на основі природної версійної надмірності

Автор(и)

  • Олександр Валентинович Дрозд Одеський національний політехнічний університет, пр. Шевченка, 1. Одеса, 65044, Україна
  • Анджей Русінський Університет Нью-Гэмпшира, Дарем, Нью-Гэмпшир 03824. Бостон, США
  • Костянтин Вячеславович Защолкін Одеський національний політехнічний університет, проспект Шевченка, 1. Одеса, 65044, Україна
  • Мирослав Олександрович Дрозд Одеський національний політехнічний університет, проспект Шевченка, 1. Одеса, 65044, Україна
  • Юліан Юрійович Суліма ВСП Одеський технічний фаховий коледж Одеської національної академії харчових технологій, Одеса, Україна.

DOI:

https://doi.org/10.15276/aait.02.2021.4

Ключові слова:

Система критичного застосування, FPGA-компонент, LUT-орієнтована архітектура, функціональна безпека, відмовостійкість, контролепридатність, достовірність, кратні відмови, прихована несправність, природна версійна надмірність, версії програмного коду

Анотація

Статтю присвячено проблемі вдосконалення FPGA-компонентів, що розробляються для систем критичного застосу-
вання. FPGA-компоненти поліпшуються в контролепридатності їх схем і достовірності обчислюваних на них результатів

для підтримки відмовостійких рішень, які є базовими в забезпеченні функціональної безпеки критичних систем. Відмовос-
тійкі рішення потребують захисту від джерел кратних відмов, до яких відносяться приховані несправності. Вони можуть

накопичуватися в значній кількості на протязі тривалого нормального режиму і порушувати функціональність відмовостій-
ких схем з початком найбільш відповідального аварійного режиму. Захист від прихованих несправностей забезпечується

контролепридатністю схем, яка націлена на прояв несправностей і тому повинна підтримуватися в комплексі з достовірніс-
тю результатів, беручи до уваги зниження достовірності при прояві несправностей. Завдання підвищення контролепридат-
ності FPGA-компонента в нормальному режимі і достовірності результатів, що обчислюються в аварійному режимі, вирі-
шується шляхом використання природної версійної надмірності, властивої LUT-орієнтованій архітектурі. Ця надмірність

проявляється в існуванні множини версій програмного коду, що зберігають функціональність FPGA-компонента при одній і

тій же його апаратної реалізації. Контролепридатність FPGA-компонента і достовірність обчислюваних результатів розгля-
даються з урахуванням характерних несправностей LUT-орієнтованої архітектури. Ці несправності досліджені з позиції

несуперечності їх прояву і маскування відповідно в нормальному і аварійному режимі на версіях програмного коду. Не-
справності ототожнюються зі спотворенням бітів в пам'яті LUT вузлів. Біти, що спостерігаються тільки в аварійному режи-
мі, є потенційно небезпечними, оскільки можуть приховувати несправності в нормальному режимі. Переміщення потенцій-
но небезпечних бітів на контролепридатні позиції, які спостерігаються в нормальному режимі, виконується шляхом вибору

відповідних версій програмного коду і організації роботи FPGA-компонента на декількох версіях. Експерименти, що прове-
дені з FPGA-компонентом на прикладі матричного помножувача двійкових кодів, показали ефективність використання при-
родної версійнної надмірності LUT-орієнтованої архітектури для вирішення проблеми прихованих несправностей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олександр Валентинович Дрозд, Одеський національний політехнічний університет, пр. Шевченка, 1. Одеса, 65044, Україна

доктор технічних наук (2003), професор кафедри Комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж

 

Анджей Русінський, Університет Нью-Гэмпшира, Дарем, Нью-Гэмпшир 03824. Бостон, США

почесний доктор філософії кафедра Електротехніки та обчислювальної техніки. Університет Нью-Гэмпшира, член Виконавчого комітету (голова з інновацій) Технічного комітету з автоматизації проєктування IEEE Комп’ютерного товариства, посол Міжнародного товариства професіоналів у області сервісінновацій

Костянтин Вячеславович Защолкін, Одеський національний політехнічний університет, проспект Шевченка, 1. Одеса, 65044, Україна

доктор технічних наук (2020), доцент кафедри Комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж

 

Мирослав Олександрович Дрозд, Одеський національний політехнічний університет, проспект Шевченка, 1. Одеса, 65044, Україна

кандидат технічних наук (2014), доцент кафедри Інформаційних систем

 

Юліан Юрійович Суліма, ВСП Одеський технічний фаховий коледж Одеської національної академії харчових технологій, Одеса, Україна.

кандидат технічних наук (2014), завідувач відділення Комп’ютерних систем 

 

 

Опубліковано

2021-03-17

Як цитувати

[1]
Drozd O.V.., Rucinski A.., Zashcholkin K.V., Drozd M.O., Sulima Y.Y. “Improving FPGA components of critical systems based on natural version redundancy”. Applied Aspects of Information Technology. 2021; Vol. 4, No. 2: 168-177. DOI:https://doi.org/10.15276/aait.02.2021.4.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають