Інформаційна технологія об’єднання реляційних гетерогенних баз даних на основі інтеграційних моделей окремих предметних областей

Автор(и)

  • Марія Геннадіївна Глава Одеський національний політехнічний університет, просп. Шевченка, 1,Одеса, Україна, 65044 https://orcid.org/0000-0002-9596-9556
  • Євгеній Валерійович Малахов Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, вул. Дворянська, 2, м. Одеса, Україна, 65082 https://orcid.org/0000-0002-9314-6062
  • Олена Олександрівна Арсірій Одеський національний політехнічний університет, просп. Шевченка, 1,Одеса, Україна, 65044 https://orcid.org/0000-0001-8130-9613
  • Борис Федорович Трофимов Одеський національний політехнічний університет, просп. Шевченка, 1,Одеса, Україна, 65044 https://orcid.org/0000-0002-8590-8223

DOI:

https://doi.org/10.15276/aait.01.2019.3

Ключові слова:

база даних, предметна область, об’єкт предметної області, модель предметної області, модель об’єкта предметної області, властивість об’єкта

Анотація

Робота присвячена вирішенню задачі об’єднання реляційних гетерогенних баз даних на основі
інтеграційних моделей окремих предметних областей. В роботі запропоновано методи аналізу об’єктів та їх
властивостей при об’єднанні моделей предметних областей, метод об’єднання інтеграційних моделей окремих
предметних областей на підставі узгоджених рангових оцінок об’єктів та значень їх типізованих суттєвих властивостей.
Удосконалено модель об’єкта предметної області, яка на відміну від класичної враховує важливі при об’єднанні
інтеграційні складові: множини значень узгоджених рангів властивостей та визначені на їх основі множини типізованих
суттєвих і несуттєвих властивостей об’єкта та їх значень. Удосконалено модель предметної області, яка на відміну від
існуючої враховує визначені сценарій об’єднання та узгоджені рангові оцінки об’єктів. На основі запропонованих моделей і
методів розроблено інформаційну технологію об’єднання реляційних гетерогенних баз даних, що дозволила збільшити
достовірність визначення об’єктів предметних областей та їх властивостей, що підлягають об’єднанню, з одночасним
зменшенням кількості операцій їх зіставлення при автоматизованому створенні об’єднаної інтеграційної моделі
предметної області

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Марія Геннадіївна Глава, Одеський національний політехнічний університет, просп. Шевченка, 1,Одеса, Україна, 65044

старший викладач каф. інформаційних систем,

 

Євгеній Валерійович Малахов, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, вул. Дворянська, 2, м. Одеса, Україна, 65082

доктор техніч. наук, професор, зав. каф. математичного забезпечення комп’ютерних систем,

 

Олена Олександрівна Арсірій, Одеський національний політехнічний університет, просп. Шевченка, 1,Одеса, Україна, 65044

доктор техніч. наук, професор, зав. каф. інформаційних систем,

Борис Федорович Трофимов, Одеський національний політехнічний університет, просп. Шевченка, 1,Одеса, Україна, 65044

кандидат техніч. наук, доцент, доцент каф. інформаційних систем,

Опубліковано

2019-02-26

Як цитувати

[1]
Glava M.G., Malakhov E.V.., Arsirii O.O.., Trofymov B.F.. “Information technology for combining the relational heterogeneous databases using an integration models of different subject domains”. Applied Aspects of Information Technology. 2019; Vol. 2, No. 1: 29-44. DOI:https://doi.org/10.15276/aait.01.2019.3.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають