Політика редакційної етики

Основні положення

Редакція журналу «Прикладні аспекти інформаційних технологій» (ПАІТ) підтримує політику видавництва “Elsevier”, спрямовану на дотримання принципів видавничої етики (http://www. Elsevier.com/about/publishing-guidelines/publishing-ethics). Редакція також приймає методичні рекомендації, розроблені у видавництві Elsevier в допомогу редакторам, рецензентам і авторам при виконанні ними своїх моральних обов'язків. Редакція відкидає плагіат чи іншу неетичну поведінку і не публікує рукописи, які не відповідають цим нормам. Дані методичні рекомендації засновані на діючій політиці Elsevier в області видавничої етики.

Автори повинні ознайомитися і дотримуватися положень видавничої етики з питань авторства, конфлікту інтересів та поширення матеріалів; уникати одночасного подання одного матеріалу в кілька видань, плагіату, маніпуляцій даними та т.п.

 

Співпраця з авторами

Редакція надає авторам докладні інструкції щодо редакційно-видавничого процесу, інформує про терміни прийому матеріалів і датах публікації випусків.

Авторам надається детальний опис процесу рецензування; в разі будь-яких відхилень від описаного процесу редактори зобов'язані надати автору пояснення.

Редакція визначає критерії оцінки матеріалів і здійснює підбір рецензентів для кожного рукопису.

Розсилає авторам розгорнуті коментарі рецензентів.

Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію і корекцію зі збереженням авторського стилю.

Рішення редактора про прийняття / відхилення рукопису ґрунтується на її актуальності, новизні, відповідності науковому напрямку і вимогам журналу.

Якщо рукопис містить багато спірних моментів (наприклад, негативні відгуки обох рецензентів про якість статті, стаття не доопрацьована автором з урахуванням зауважень рецензентів), редакція не може затвердити її до публікації.

За бажанням автора, рукопис може бути знятий з розгляду і заархівований в системі журналу (з подальшою можливістю відновлення її в черзі). Для цього автору необхідно звернутися до редактора з відповідним запитом.

 

Статус автора

Автором рукопису вважається дослідник, який зробив внесок в усі наступні етапи підготовки статті:

– формулювання ідеї проведення дослідження, постановка проблеми і цілей дослідження;

– розробка концепції та дизайну рукописи, збір даних, їх аналіз та інтерпретацію;

– складання статті або її критичний науковий огляд і корегування;

– підтвердження фінальної версії до публікації.

Кожен автор несе відповідальність за зміст статті. Якщо робота виконана групою вчених, в список авторів необхідно включити осіб, що відповідають вищевказаним критеріям і додати назву групи.

Фінансування дослідження або загальний контроль за роботою групи не є авторством.

Заміна авторів. Якщо в проміжок часу від подачі рукопису до моменту його публікації з яких-небудь причин в список авторів необхідно внести зміни, автор, який депонує рукопис, повинен зв'язатися з редакцією і вказати причину змін.

Рецензенти і редактори зобов'язані здійснювати неупереджений експертний огляд рукописів, дотримуючись конфіденційності і заздалегідь декларуючи наявність конфлікту інтересів.

 

Співпраця з рецензентами

Редакція забезпечує рецензентів докладними інструкціями по роботі в системі журналу.

Редакція просить рецензента відзначити наявність можливого конфлікту інтересів перш ніж він погодиться рецензувати поданий йому матеріал.

Редакція просить рецензентів повідомляти про всі випадки плагіату.

Редакція посилає рецензентам повідомлення з подякою за їхній внесок в роботу журналу.

Редакція гарантує, що кваліфікація всіх рецензентів відповідає рівню професійного видання і при необхідності коректує їх склад.

Редакція припиняє співпрацю з рецензентами, які надають рецензії поганої якості або з постійним запізненням.

Редакція використовує ряд джерел (не тільки персональні контакти) для виявлення потенційних рецензентів (спеціалізовані галузеві бази даних).

Редакція гарантує, що процес рецензування є чесним, об'єктивним, неупередженим і своєчасним.

Редакція адаптує процес рецензування до потреб рецензентів і надає можливість кожному з них здійснювати рецензування найбільш зручним для нього способом (через систему журналу або за допомогою електронної пошти).

Співпраця з редакторами

Редакція зобов'язується

Надати новим редакторам докладні інструкції по роботі з системою журналу і особливостями редакційно-видавничого процесу.

Регулярно переглядати склад редакційної штату.

Здійснювати постійне інформування членів редакційного штату про нововведення.

Надавати чіткі інструкції редакторам щодо їх функцій, повноважень і обов'язків (підтримки і просування журналу).

Періодично проводити консультації з членами редакційної штату, інформувати про зміни в політиці журналу, технічні нововведення і проводити обмін пропозиціями про подальше функціонування журналу.

       Редакція ретельно розглядає всі спірні ситуації і порушення; при необхідності здійснює корекцію і вилучення матеріалів.

 

         Загальні обов'язки та відповідальність редакції

   Редакція несе відповідальність за якість опублікованого в журналі контенту.

   Під час редакційно-видавничого процесу забезпечує технічну та інформаційну підтримку користувачів журналу.

   Гарантує збереження цілісності отриманих матеріалів.

   Гарантує конфіденційність матеріалів, поданих до журналу, протягом всього редакційно-видавничого процесу.

   Гарантує, що всі учасники реакційно-видавничого процесу отримали необхідну підготовку, а також забезпечені детальними інструкціями і рекомендаціями з рецензування та роботі в журналі.

   Враховує зауваження і пропозиції читачів, авторів і рецензентів щодо способів удосконалення роботи видання.

   Редакція оперативно реагує на будь-які скарги по роботі журналу і гарантує вирішення всіх проблемних ситуацій.

 

Співпраця з читачами

   Редакція забезпечує належне інформування читачів і розсилку нового опублікованого контенту.

   Гарантує, що всі опубліковані наукові матеріали були відрецензовані кваліфікованими експертами.

 

       Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів - це фактори, які негативно впливають на об'єктивність, або ж можуть бути сприйняті як втручання в процес рецензування, прийняття редакційних рішень, публікації та презентації рукопису.

Конфлікт інтересів може виникати по відношенню до окремих осіб або організацій, і ділиться на наступні категорії (але не обмежуватися тільки зазначеними)

Персональний конфлікт інтересів

 

Особисті відносини (наприклад, друзі, члени сім'ї, нинішній або попередній керівники, опоненти) з особами, які беруть участь у подачі або рецензуванні рукописів (авторами, рецензентами, редакторами або членами редколегії);

Особисті переконання (політичні, релігійні, ідеологічні та інші), пов'язані з темою рукопису, можуть перешкодити об'єктивному процесу публікації (на етапі подачі, рецензування, прийняття редакційних рішень або публікації).

Професійний конфлікт інтересів

Рецензент або редактор є колегою автора, який брав участь або спостерігав за проведенням даного дослідження.

Членство в організаціях, які лобіюють інтереси автора.

Фінансовий конфлікт інтересів

Дослідницькі гранти від різних фінансуюючих організацій: урядових, неурядових, науково-дослідних або благодійних установ.

Патентні заявки (наявні або очікувані), включаючи заявки інститутів, до яких має відношення автор, і від яких він може отримати прибуток;

Гонорари, подарунки і винагороди будь-якого роду.

Всі особи, що мають відношення до рукопису, в тому числі автори, редактори, рецензенти і читачі, які коментують або оцінюють даний матеріал, повинні повідомити про наявність конфлікту інтересів.

Якщо, на думку редакторів, існують обставини, які можуть вплинути на неупереджений розгляд матеріалу, редакція не привертає такої рецензента.

Редакція залишає за собою право не публікувати рукопис, якщо заявлений автором конфлікт інтересів ставить під загрозу об'єктивність і достовірність оцінки дослідження.

Якщо редакція виявить наявність конфлікту інтересів, який не був задекларований при подачі - рукопис може бути відхилений. Якщо не задекларований конфлікт інтересів буде виявлений після публікації, при необхідності статтю може бути виправлено або видалено.

  

Правка і доповнення текстів

При необхідності редакція вносить необхідні зміни і уточнення в контент, публікує спростування і вибачення.

Редакція може внести дрібні правки (виправлення невеликих помилок) і уточнення змісту статті, які покращують її зміст, проте істотно не змінюють її структуру в цілому. Для цього необхідно відправити запит до редакції.

   Коментування опублікованих статей

   На сторінках опублікованих статей передбачена можливість їх коментування користувачами (в тому числі і незареєстрованими). Редакція заохочує користувачів залишати якомога більше відгуків по опублікованому матеріалі.

Редакція оперативно розглядає і реагує на обґрунтовану критику матеріалів, опублікованих в журналі, інформує авторів статей про отримані відгуки і просить внести роз'яснення.

   Коментування повинні бути у формі цивілізованій науковій дискусії:

– може містити роз'яснення і доповнення до змісту та отриманих результатів конкретної статті;

– аргументи повинні супроводжуватися посиланням на опубліковані ресурси або містити вичерпне наукове обґрунтування;

– коментарі іншого характеру (образливі і непристойні вирази, реклама і спам) будуть видалені;

– облікові записи користувачів, які порушують вищевказані правила, будуть вилучені.

        

         Рукопис, поданий у кілька видань

При подачі автори повинні підтвердити, що представлений рукопис (або його видозмінений варіант), в даний момент не посланий на розгляд та публікацію в інший журнал. Якщо подібна робота вже подана або опублікована в іншому журналі, редакція не буде розглядати такі рукописи.

 

Етичні зобов'язання редакторів журналу

 1. Усі опубліковані матеріали проходять ретельний відбір і рецензуються. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов'язаний доопрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.
 2. Редактор повинен без упередження розглядати всі рукописи, представлені до публікації, оцінюючи кожну по достоїнству, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора (авторів).
 3. Редактор повинен наскільки можливо швидко розглядати рукописи, представлені до публікації.
 4. Вся відповідальність за прийняття або відхилення рукопису лежить на редакторі. Відповідальний і зважений підхід до виконання цих обов'язків зазвичай має на увазі, що редактор бере до уваги рекомендацію рецензента - доктора наук відповідного наукового напрямку щодо якості та достовірності рукопису, представленого до публікації. Однак рукописи можуть бути відкинуті без рецензування, якщо редактор вважає, що вони не відповідають профілю журналу.
 5. Редактор і члени редакції не повинні надавати іншим особам ніяку інформацію, пов'язану зі змістом рукопису, що знаходиться на розгляді, крім осіб, які беруть участь у професійній оцінці даного рукопису. Після позитивного рішення редактора щодо рукопису стаття публікується в журналі і розміщується на відповідних електронних ресурсах.
 6. Редактор повинен поважати інтелектуальну незалежність авторів.
 7. Відповідальність і права редактора журналу стосовно будь-якого представленого рукопису, автором якого є сам редактор, повинні бути делеговані будь-якій іншій кваліфікованій особі.
 8. Якщо редактору представлені переконливі свідоцтва того, що основний зміст або висновки роботи, опублікованої в журналі, є помилковими, редактор повинен сприяти публікації відповідного повідомлення, яке зазначає на дану помилку і, якщо можливо, що виправляє її. Це повідомлення може бути написано особою, яка виявила цю помилку, або незалежним автором.
 9. Автор може зажадати, щоб редактор не використав деяких рецензентів при розгляді рукопису. Однак редактор може прийняти рішення використовувати одного або декількох з цих рецензентів, якщо він відчуває, що їх думки важливі для неупередженого розгляду рукопису. Таке рішення може бути прийнято, наприклад, в тому випадку, коли є серйозні протиріччя між даним рукописом і попередньою роботою потенційного рецензента.

 

     Етичні зобов’язання авторів

 1. Основний обов'язок автора полягає в тому, щоб представити точний звіт про проведене дослідження, а також об'єктивне обговорення його значущості.
 2. Журнальний обсяг являє собою обмежений ресурс, тому автор зобов'язаний використовувати його розумно й економно.
 3. Первинне повідомлення про результати дослідження повинно бути достатньо повним і містити необхідні посилання на доступні джерела інформації, щоб фахівці в цій галузі могли повторити цю роботу. Якщо потрібно, автор повинен докласти прийнятні зусилля для того, щоб надати іншим дослідникам зразки незвичайних матеріалів, які не можуть бути отримані будь-яким іншим способом; при цьому приймаються відповідні угоди про передачу матеріалів, що обмежують область використання таких матеріалів, щоб захистити законні інтереси авторів.
 4. Автор має цитувати ті публікації, які мали визначальний вплив на викладення роботи, а також ті, які можуть швидко познайомити читача з більш ранніми роботами, істотними для розуміння даного дослідження. За винятком оглядів, слід мінімізувати цитування робіт, які не мають безпосереднього відношення до даної статті. Автор зобов'язаний провести літературний пошук, щоб знайти і процитувати оригінальні публікації, в яких описуються дослідження, тісно пов'язані з даним повідомленням. Необхідно також належним чином вказувати джерела принципово важливих матеріалів, використаних в даній роботі, якщо ці матеріали не були отримані самим автором.
 5. У рукопису чітко вказуються будь-які небезпеки і ризики, пов'язані з проведеними дослідженнями.
 6. Слід уникати фрагментації повідомлень про дослідження. Вчений, який виконує широкі дослідження системи або групи споріднених систем, повинен організувати публікацію так, щоб кожне повідомлення давало цілком закінчений звіт по кожному аспекту загального дослідження.
 7. При підготовці рукопису до публікації автор повинен інформувати редактора про схожі рукописи автора, представлені до друку або прийняті до друку. Копії цих рукописів повинні бути представлені редактору, і повинні бути вказані їх зв'язки з рукописом, представленим до публікації. Редакція приймає до публікації в журналі тільки оригінальний рукопис, що не містить плагіату, що не видавався раніше, що не відправлений для публікації в інші видання. В разі використання результатів своїх власних досліджень (зокрема, тексту дисертації або інших матеріалів) автор забезпечує ступінь оригінальності представленої до публікації рукописи, що перевищує 60 % (тобто містить не більше 40 % запозичень з матеріалів інших своїх робіт).
 8. Автор не повинен представляти рукописи, що описують по суті одні і ті ж результати, більш ніж в один журнал у вигляді первинної публікації, якщо тільки це не повторне подання відкинутого журналом або відкликаним автором рукопису. Припустимо представляти рукопис повної статті, що розширює раніше опублікований короткий попередній звіт (повідомлення) про ту ж саму роботу. Однак, при поданні такого рукопису редактор повинен бути повідомлений про більш ранні публікації, а ця попередня публікація повинна бути процитована в даному рукопису.
 9. Автор повинен явно вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації, за винятком загальновідомих відомостей. Інформація, отримана в приватному порядку, в процесі бесіди, при листуванні або під час обговорення з третіми сторонами, не повинна бути використана або повідомлена в роботі автора без чіткого дозволу дослідника, від якого дана інформація була отримана. З інформацією, отриманою при наданні конфіденційних послуг, як, наприклад, при рецензуванні рукописів або проектів, поданих для отримання грантів, слід звертатися таким же чином.
 10. Експериментальне або теоретичне дослідження може іноді послужити основою для критики роботи іншого дослідника. Опубліковані статті у відповідних випадках можуть містити подібну критику. Персональна критика, однак, не може вважатися доречною ні за яких обставин.
 11. Співавторами статті повинні бути всі ті особи, які внесли значний науковий внесок в представлену роботу і які поділяють відповідальність за отримані результати. Інші внески повинні бути відзначені в примітках або в розділі «Подяки». Адміністративні відносини з даним дослідженням самі по собі не є підставою для кваліфікації відповідної особи як співавтора (але в окремих випадках може бути доречно відзначити значну адміністративну допомогу в роботі). Померлі особи, що задовольняють сформульованим вище критеріям, повинні бути включені в число авторів, а в примітці повинна бути вказана дата їх смерті. У якості автора або співавтора не можна вказувати фіктивні імена. Автор, який представляє рукопис до публікації, відповідає за те, щоб в список співавторів були включені всі ті і тільки ті особи, які відповідають критерію авторства. У статті, написаної кількома авторами, той з авторів, хто представляє в редакцію контактні відомості, документи, і веде листування з редакторами, бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в журналі.
 12. Автори повинні поставити редактора у відомість про будь-який потенційний конфлікт інтересів, наприклад, консалтингові або фінансові інтереси будь-якої компанії, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в даному рукопису. Автори повинні гарантувати відсутність контрактних відносин або міркувань власності, які могли б вплинути на публікацію інформації, що міститься в представленому рукопису.

 

     Етичні зобов'язання рецензентів

 1. Оскільки рецензування рукописів являє собою істотний етап у процесі публікації і, таким чином, в реалізації наукового методу як такого, кожен вчений зобов'язаний виконувати певну частку робіт з рецензування.
 2. Якщо обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукопису, він повинен відразу повернути рукопис.
 3. Рецензент повинен об'єктивно оцінити якість рукопису, представлену експериментальну і теоретичну роботу, її інтерпретацію і виклад, а також врахувати, якою мірою робота відповідає високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен поважати інтелектуальну незалежність авторів.
 4. Рецензент повинен враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли розглянутий рукопис близько пов'язаний з поточною або опублікованою роботою рецензента. Якщо є сумніви, рецензент повинен відразу повернути рукопис без рецензії, вказавши на конфлікт інтересів.
 5. Рецензент не повинен оцінювати рукопис, з автором або співавтором якого він має особисті або професійні зв'язки і якщо такі відносини можуть вплинути на судження про рукопису.
 6. Рецензент повинен звертатися з рукописом, надісланим на рецензію, як з конфіденційним документом. Він не повинен показувати рукопис іншим особам або обговорювати його з іншими колегами за винятком особливих випадків, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.
 7. Рецензенти повинні адекватно пояснити і аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому ґрунтуються їхні зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, має супроводжуватися відповідним посиланням.
 8. Рецензент повинен відзначати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших вчених, що мають безпосереднє відношення до рецензованої роботи; при цьому слід враховувати, що зауваження про недостатнє цитування власних досліджень рецензента можуть виглядати як упереджені. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку суттєву схожість між розглянутим рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим в інший журнал.
 9. Рецензент повинен своєчасно надати відгук.
 10. Рецензенти не повинні використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, аргументи або інтерпретації, що містяться в даному рукопису, якщо на це немає згоди автора. Однак, коли така інформація вказує на те, що деякі з власних досліджень рецензента можуть виявитися безрезультатними, припинення такої роботи рецензентом не суперечить етичним нормам.