Процес рецензування

В журнал «Прикладні аспекти інформаційних технологій» приймаються статті, що містять результати оригінальних наукових досліджень теоретичного і методологічного характеру за тематиками журналу. Експертиза рукопису головним редактором журналу на предмет відповідності рукопису ключовим вимогам та тематикам виконується протягом 5 робочих днів з дня надходження статті до редакції. Матеріали, що не відповідають тематиці чи вимогам видання, можуть бути відхилені головним редактором без залучення експертів. Для оцінки якості представлених рукописів, редакційна колегія використовує подвійне сліпе рецензування.

Редакція підтримує світові стандарти прозорості процесу експертної оцінки, в зв'язку з чим практикує подвійне анонімне рецензування рукописів: автору і рецензентові не повідомляються імена один одного. Попередньо всі їхні персональні дані видаляються з текстів статей і властивостей файлів.

Статті, подані до журналу «Прикладні аспекти інформаційних технологій», направ-ляються на рецензування двом незалежним експертам. Вибір незалежного експерта визначається головним редактором з урахуванням тематичної спрямованості представлених матеріалів. 

 

Рецензування статей здійснюється членами редакційної ради журналу, що працюють в наукових напрямках, що відповідають темі статті. 

Рецензування статей здійснюється на добровільній і безоплатній основі. Незалежні експерти вибираються з числа осіб, які мають вчений ступінь не менше кандидата наук і які не перебувають в наукових, фінансових або будь-яких інших взаємовідношеннях із авторами статті.

Рецензенти знайомляться з анотацією статті, після чого погоджуються або відмовляються рецензувати даний матеріал. У разі відмови – призначаються інші експерти.

Рецензенти вивчають матеріал і оцінюють його науковий рівень, заповнюючи форму «Відгук рецензента», де вказують свої зауваження. Додатково експерти можуть завантажити файли з виправленим рукописом або матеріалами, які можуть бути використані при доопрацюванні статті.

Після заповнення форми «Відгук рецензента» експерти вибирають одну із запропонованих рекомендацій:

  • «Прийняти статтю» – рукопис готовий до публікації і приймається без змін;
  • «Необхідно виправити» – рукопис приймається, якщо автор виправить зазначені зауваження;
  • «повернути на повторне рецензування» – необхідні доопрацювання і повторне рецензування;
  • «відправити в інший журнал» – по тематиці рукопис підходить іншому виданню;
  • «відхилити статтю» – рукопис, на думку експерта, не відповідає вимогам видання;
  • «дивіться коментарі» – не задовольняє жодній із попередніх рекомендацій.

 

Терміни рецензування – не більше 4 тижнів. Після завершення процесу рецензування вся відповідна інформація направляється автору. Автор допрацьовує рукопис і завантажує в систему журналу його нову версію. 

Рецензенти повторно розглядають доопрацьовану рукопис і дають рекомендації про можливість її подальшої публікації.

Рішення про терміни публікації статті, що отримала позитивну оцінку експертів, приймається редакційною колегією.

У випадку суперечливих моментів, коли рецензенти вибирають взаємно протилежні рекомендації до представленого рукопису (прийняти / відхилити), редакція зв’язується з ними і спільно розглядає всі зауваження для узгодження позиції з питання подальшої публікації даного матеріалу.

Якщо рішення прийняти не вдається, редакція призначає незалежного експерта.