Рекомендації для авторів

Слід взяти до уваги, що до публікації не приймаються рукописи статті, автори яких відмовляються від технічного доопрацювання і не виправляють зауваження рецензентів без надання аргументованої відповіді. 

Авторам слід уважно читати зауваження рецензентів і докласти зусиль до їх виправлення.

Якщо виправлений рукопис не повернуто у встановлений термін або про причини затримки не повідомляється до редакції, вона знімається з черги і видаляється.

Результати виправлень автори наводять в таблиці, яку надсилають до редакції разом з виправленим варіантом статті. Макет таблиці наведено нижче (завантажити таблицю).