Алгоритм формування маршрутів заготівлі продовольчої сировини на території громади з урахуванням виробничих умов під час надзвичайних ситуацій

Автор(и)

  • Тригуба Анатолій Миколайович Львівський національний університет природокористування, вул. В. Великого, 1. Дубляни, 80381, Україна https://orcid.org/0000-0001-8014-5661
  • Коваль Назарій Ярославович Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, вул. Клепарівська, 35. Львів, 79000, Україна https://orcid.org/0000-0001-7846-2924
  • Ратушний Андрій Романович Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, вул. Клепарівська, 35. Львів, 79000, Україна https://orcid.org/0000-0003-0768-6466
  • Тригуба Інна Леонтіївна Львівський національний університет природокористування, вул. В. Великого, 1. Дубляни, 80381, Україна https://orcid.org/0000-0002-5239-5951
  • Шевчук Віктор Володимирович Львівський національний університет природокористування, вул. В. Великого, 1. Дубляни, 80381, Україна https://orcid.org/0000-0002-8260-2165

DOI:

https://doi.org/10.15276/aait.06.2023.5

Ключові слова:

алгоритм, формування маршрутів, заготівля, продовольча сировина, надзвичайні ситуації, мінливі виробничі умови

Анотація

Стаття стосується удосконалення алгоритму оптимізації мурашинних колоній ACO (Ant Colony Optimization) для формування маршрутів транспортних засобів заготівлі продовольчої сировини на території громади під час надзвичайних ситуацій. Метою дослідження є вдосконалення алгоритму формування маршрутів транспортних засобів заготівлі продовольчої сировини на території громади під час надзвичайних ситуацій. Запропонований алгоритм базується на класичному алгоритмі оптимізації мурашиних колоній (ACO) (Ant Colony Optimization) та на відміну від нього враховує реальні виробничі умови під час надзвичайних ситуацій. Завданням дослідження є створення алгоритму для формування ефективних маршрутів транспортних засобів заготівлі продовольчої сировини на території громади під час надзвичайних ситуацій, а також його порівняння із класичним алгоритмом ACO для вирішення різних задач формування маршрутів. Встановлено, що використання класичного алгоритму оптимізації мурашиних колоній ACO, або ж відомих його модернізацій, не забезпечує якісного вирішення задачі формування маршрутів транспортних засобів заготівлі продовольчої сировини на території громади під час надзвичайних ситуацій. Це повязано із неповним врахування специфічних виробничих умов. Встановлено, виробничі умови заготівлі продовольчої сировини під час надзвичайних ситуацій, мають свої особливості. Зокрема, мережа доріг під час надзвичайний ситуацій може бути частково пошкодженою, що зумовлює обмежений рух транспортних засобів, або вцілому непридатною до використання. Транспортні засоби мають обмежену вантажність, що зумовлює формування множини маршрутів збору продовольчої сировини на території громади під час надзвичайних ситуацій. Це зумовлює потребу удосконалення алгоритму формування маршрутів заготівлі продовольчої сировини на території громади. У статті здійснено обгрунтування специфічних виробничих умов заготівлі продовольчої сировини під час надзвичайних ситуацій, характеристики яких лежать в основі удосконаленого методу визначення маршрутів. Удосконалений алгоритм формування маршрутів передбачає виконання 8 кроків та базується на класичному алгоритмі оптимізації мурашиних колоній (ACO) (Ant Colony Optimization). На відміну від нього враховує реальні виробничі умови (пошкоджені ділянки транспортного полотна, наявність часткової можливості проїзду транспортних засобів, затори викликані надзвичайною ситуацією тощо). Запропоновано правило класичного алгоритму ACO стосовно вибору наступного пункту у маршруті із використанням імовірнісно-пропорційного переходу k-ої мурахи із i-го у j-й вузол (господарство виробник продовольчої сировини), замінити на таке, що враховує стан виробничих умов (дорожнього полотна) між окремими вузлами. Це забезпечує підвищення точності та зниження тривалості формування маршрутів, а також підвищення якості прийняття відповідних управлінських рішень. Отримані результати щодо порівняння використання алгоритмів під час розвязання транспортних задач із різною кількістю вершин свідчать про те, що запропонований алгоритм забезпечує відхилення за сумарним шляхом у маршруті, яке не перевищує 1 %. Запропонований алгоритм забезпечує скорочення тривалості прийняття рішення за наявності до 50 одиниць вершин – до 6 %, а за наявності вершин від 51 до 100 одиниць – 12…15 %. Удосконалений алгоритм формування маршрутів транспортних засобів можна використовувати у системах підтримки прийняття рішень для планування заготівлі продовольчої сировини на території громади під час надзвичайних ситуацій, що підвищить їх ефективність.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Тригуба Анатолій Миколайович, Львівський національний університет природокористування, вул. В. Великого, 1. Дубляни, 80381, Україна

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Інформаційних технологій
Scopus Author ID: 57205225539

 

Коваль Назарій Ярославович, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, вул. Клепарівська, 35. Львів, 79000, Україна

ад'юнкт, кафедра Інформаційних технологій та систем електронних комунікацій

Scopus Author ID: 57216856141

 

Ратушний Андрій Романович, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, вул. Клепарівська, 35. Львів, 79000, Україна

ад'юнкт, кафедра Інформаційних технологій та систем електронних комунікацій
Тригуба Інна Леонтіївна, Львівський національний університет природокористування, вул. В. Великого, 1. Дубляни, 80381, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри Генетики, селекції та захисту рослин

Scopus Author ID: 57210807861

 

Шевчук Віктор Володимирович, Львівський національний університет природокористування, вул. В. Великого, 1. Дубляни, 80381, Україна

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри Автомобілів і тракторів
Scopus Author ID: 57219890504

Опубліковано

2023-04-10

Як цитувати

[1]
Тryhuba А.M.., Koval N.Y., Ratushnyi A.R., Тryhuba I.L.., Shevchuk V.V. “Algorithm for the routes formation of food raw materials procurement on the community territory taking into account the production conditions during emergency situations”. Applied Aspects of Information Technology. 2023; Vol. 6, No. 1: 60–73. DOI:https://doi.org/10.15276/aait.06.2023.5.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають