Iнформаційне забезпечення мехатронної технологічної системи

Автор(и)

  • Василь Петрович Ларшин Одеський національний політехнічний університет, пр. Шевченка, 1. Одеса, 65044, Україна
  • Анатолій Михайлович Гущин Одеський національний політехнічний університет, пр. Шевченка, 1. Одеса, 65044,Україна

DOI:

https://doi.org/10.15276/aait.02.2021.3

Ключові слова:

Мехатронна система, інформаційне забезпечення, лінійний електродвигун, електродинамічна муфта, свердління отворів, складнопрофільна поверхня, бездефектна обробка

Анотація

У статті акцентується увага на новому способі вирішення проблеми обробки різанням у зв'язку з появою широкої но-
менклатури надтвердих і важкооброблюваних конструкційних матеріалів для літако-, автомобіле-, корабле - і двигунобуду-
вання, а також для космічних апаратів, медицини (ортопедія, стоматологія), атомної та військової техніки. Такі матеріали

мають організовану регулярну структуру, високу міцність, супертвердість. Як наслідок, виникає проблема бездефектної

обробки цих матеріалів без пошкодження їх врівноваженої структури. У статті описаний новий підхід і сформульовані інно-
ваційні принципи створення нового класу мехатронних технологічних систем для прецизійної обробки деталей із зазначе-
них матеріалів на прикладі операції свердління глибоких отворів малого діаметра. Ядром мехатронної технологічної систе-
ми є мехатронний параметричний стабілізатор силового навантаження на ріжучий інструмент. Мехатронна технологічна

система забезпечує програмне завдання, автоматичну стабілізацію і підтримку в стежить режимі силового навантаження на

ріжучий інструмент з управлінням “по збуренню”. Наприклад, в технологічному циклі свердління отворів малого діаметра
така система оберігає свердла від поломки. Запропонована інтегрована технологічна система, що містить наступні три рівні

управління: інтелектуальний (верхній), адаптивний (середній) і робастний (нижній). Основу багаторівневої системи стано-
вить швидкодіюча робастна система автоматичного управління “по збуренню”. Збуренням є момент навантаження, який або

автоматично стабілізується, або відстежується при завданні програми від комп'ютера, або змінюється за програмою, що
задає алгоритм функціонування для мехатронної технологічної системи. Цей алгоритм може змінюватися в широких межах

при різних способах обробки деталей різанням, включаючи формоутворення довільних 3D поверхонь по їх цифровим моде-
лям. Мехатронна технологічна система, яка запропонована, легко вбудовується в технологічну систему верстатів з ЧПК,

розширюючи їх можливості шляхом переведення штатної керуючої програми ЧПК на більш високий рівень ієрархії керу-
вання. Це дозволяє обробляти будь-які складнопрофільні деталі, включаючи деталі “подвійної кривизни” (імпелери, турбін-
ні лопатки, гребні гвинти і т.п.).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Василь Петрович Ларшин, Одеський національний політехнічний університет, пр. Шевченка, 1. Одеса, 65044, Україна

академік Української академії економічної кібернетики (2020), доктор технічних наук (1995), кандидат технічних наук (1980), професор кафедри Технології машинобудування

 

Анатолій Михайлович Гущин, Одеський національний політехнічний університет, пр. Шевченка, 1. Одеса, 65044,Україна

кандидат технічних наук (1978), доцент (1986)

Опубліковано

2021-03-16

Як цитувати

[1]
Larshin V.P., Gushchin A.M.. “Mechatronic technological system information support”. Applied Aspects of Information Technology. 2021; Vol. 4, No. 2: 153–167. DOI:https://doi.org/10.15276/aait.02.2021.3.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають