Розподілений фреймворк, заснований на глибинному навчанніі для трансдюсерних мереж розумного будинку

Автор(и)

  • Іван Михайлович Лобачев Одеський національний політехнічний університет, пр. Шевченка, 1. Одеса, 65044, Україна
  • Світлана Григорівна Антощук Одеський національний політехнічний університет, пр. Шевченка, 1. Одеса, 65044, Україна
  • Микола Анатолійович Годовиченко Одеський національний політехнічний університет, пр. Шевченка, 1. Одеса, 65044, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15276/aait.02.2021.1

Ключові слова:

Розумна будівля, інтернет речей, глибоке навчання, згорткова нейронна мережа, вентильний рекурентний вузол, рекурентна нейронна мережа, довга короткочасна пам’ять

Анотація

Дана робота присвячена розробці розподіленого фреймворка, заснованого на глибинному навчанні для обробки да-
них з різних сенсорів, які генеруються трансдюсерними мережами, які застосовуються в області розумних будинків. За-
пропонований фреймворк дозволяє обробляти дані, які надходять з сенсорів різного типу для вирішення задач класифі-
кації і регресії. Архітектура фреймворка складається з декількох складових: індивідуальних згорткових мереж, які обро-
бляють вхід з сенсорів одного типу, єдиної згорткової мережі злиття, яка обробляє безліч виходів індивідуальних згорт-
кових мереж. Далі, результат роботи єдиної згорткової мережі злиття подається на вхід рекурентної мережі, яка дозволяє

витягувати значущі ознаки з тимчасових послідовностей. Результат роботи рекурентної мережі подається на вихідний

шар, який генерує вихід фреймворка, виходячи з типу завдання, що вирішується. Для експериментальної оцінки розроб-
леного фреймворка були взяті два завдання: завдання розпізнавання дій людини і завдання ідентифікації людини по ру-
ху. Датасет містив дані двох сенсорів (акселерометра і гіроскопа), які збиралися у 9 користувачів, які виконували 6 дій. У

якості апаратних платформ було використано мобільний пристрій, а також апаратний пристрій Edison Compute Module.
Для порівняння результатів роботи, були використані варіації запропонованого фреймворка з різною архітектурою, а

також сторонні підходи, засновані на різних методах машинного навчання, включаючи опорні машини векторів, випад-
ковий ліс, обмежені машини Больцмана і так далі. В результаті, запропонований фреймворк, в середньому, перевершив

інші алгоритми приблизно на 8 % за трьома метриками в задачі розпізнавання дій людини і виявився ефективнішим при-
близно на 13% в завданні ідентифікації людини по руху. Також було виміряно споживання енергії і час роботи запропо-
нованого фреймворка і його аналогів. Було виявлено, що запропонований фреймворк споживає помірну кількість енергії,

а час роботи можна оцінити як прийнятний.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Іван Михайлович Лобачев, Одеський національний політехнічний університет, пр. Шевченка, 1. Одеса, 65044, Україна

аспірант кафедри Інформаційних систем

 

Світлана Григорівна Антощук, Одеський національний політехнічний університет, пр. Шевченка, 1. Одеса, 65044, Україна

доктор технічних наук, професор, директор Інституту Комп’ютерних Систем

Микола Анатолійович Годовиченко, Одеський національний політехнічний університет, пр. Шевченка, 1. Одеса, 65044, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри Проектного навчання в IT

Опубліковано

2021-03-15

Як цитувати

[1]
Lobachev I.M., Antoshchuk S.G., Hodovychenko M.A. “Distributed deep learning framework for smart building transducer network”. Applied Aspects of Information Technology. 2021; Vol. 4, No. 2: 127–139. DOI:https://doi.org/10.15276/aait.02.2021.1.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають