Толочко Ольга Іванівна

 

Толочко Ольга Іванівна

 

Вчене звання – д-р техніч. наук, професор
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сикорського»
вул. Політехнічна, 37. Київ, 03056, Україна

 

Посилання на персональну офіційну сторінку на сайті закладу вищої освіти:
https://epa.kpi.ua/department/staff/tolochko/

 

Посада: професор кафедри Автоматизації електромеханічних систем та
електроприводу, в.о. завідувача кафедри Автоматизації енергосистем

 

E-mail: tolochko.ola@gmail.com, tolochko.olga@lll.kpi.ua

 

 

Професійні (наукові) інтереси згідно тематикам і рубрикам журналу:
Системи адаптивного та оптимального керування, параметрична та системна ідентифікація.

Моделювання фізичних об‘єктів и процесів.
Взаємопов‘язані системи та системы з розподіленими параметрами.
Керування роботами і маніпуляторами

 

Персональні профілі та ідентифікатори:

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003918446
Web of Science:  https://publons.com/researcher/3523660/olga-tolochko/
ResearchGate: https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Olga-Tolochko-2153510771
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=E0uWuhIAAAAJ
ID ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6871-0653
DBLP: https://dblp.org/pid/190/8411

 

Список статей автора:

 

Номер випуску:

pdf

Переглянути статтю:

Автори:

Том 4 № 2 2021

C. 178–191

Дискретна апроксимація неперервних динамічних об‘єктів в середовищі пакету MATLAB

  • Толочко Ольга Iванівна
  • Паліс Стефан
  • Бурмельов Олексій Олегович
  • Калугін Данило Владиславович

Том 3 № 2 2020

C. 44-57

Мінімізація втрат в системі двозонного регулювання швидкості асинхронного двигуна

  • Толочко Ольга Iванівна
  • Калугін Данило Владиславович
  • Паліс Стефан
  • Ошурко Сергій Васильович