Список спеціальностей

Список спеціальностей,  за якими журнал «Прикладні аспекти інформаційних технологій»  входить до
 «Переліку наукових фахових видань України» (категорія «Б»)

            Iнформаційні системи та технології

                 113 - Прикладна математика

                 122 -  Комп'ютерні науки

                 126 -  Інформаційні системи та технології

            Цифрове керування технічними і соціальними системами

                 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

                 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 

            Інженерія програмного забезпечення та системний аналіз

                 121 -  Інженерія програмного забезпечення

                 122 -  Комп'ютерні науки

                 124 - Системний аналіз

 

                Комп’ютерні системи та кібербезпека

              123 - Комп'ютерна інженерія

               125 - Кібербезпека