Дискретна апроксимація неперервних динамічних об‘єктів в середовищі пакету MATLAB

Автор(и)

  • Ольга Iванівна Толочко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», пр. Перемоги, 37. Київ, 03056, Україна
  • Стефан Паліс Магдебурзький університет імені Отто фон Геріке. Університетська площа, 2. Магдебург, 39106, Німеччина
  • Олексій Олегович Бурмельов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», пр. Перемоги, 37. Київ, 03056, Україна
  • Данило Владиславович Калугін Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», пр. Перемоги, 37. Київ, 03056, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15276/aait.02.2021.5

Ключові слова:

Дискретна апроксимація, неперервний об‘єкт, Z-перетворення, передавальні функції, нулі, полюси, період квантування, перехідні процеси

Анотація

Дана робота присвячена дослідженню різних методів дискретної апроксимації неперервних ланок, що є обов‘язковим
етапом синтезу цифрових систем керування неперервними динамічними об‘єктами та розробці методичних рекомендацій

щодо виконання цих операцій за допомогою інструментів системи програмування MATLAB. В роботі досліджені такі мето-
ди дискретизації як імпульсно-, ступінчасто- та лінійно інваріантні Z-перетворення, підстановчі методи основані на застосу-
ванні різних методів числового інтегрування та метод відповідності нулів-полюсів. У роботі наведено приклади викорис-
тання для здійснення цих операцій числових та символьних інструментів пакету MATLAB, запропоновано удосконалений

варіант m-функції для дискретизації неперервних систем методом відповідності нулів полюсів, що дозволяє даному методу
наближуватися як до ступінчасто-інваріантного, так і до лінійно-інваріантного Z-перетворень; розроблено програми для
дискретної апроксимації неперервних об‘єктів у символьному вигляді, що дозволяє виконувати порівняльний аналіз методів

дискретизації і синтезованих за їх допомогою систем та досліджувати вплив періоду квантування на точність дискретизації

аналітичними методами. Виконано порівняння між собою дискретних передавальних функцій, отриманих різними метода-
ми, та відповідних реакцій у часі на різні сигнали. За допомогою розроблених програм визначено, що імпульсно-інваріантне

Z-перетворення можна використовувати тільки у тому випадку, коли на вхід неперервного об‘єкту надходять імпульсні сиг-
нали, а лінійно-інваріантне перетворення доцільно використовувати при стрибкоподібних сигналах на вході. Також в роботі

наведено алгоритм застосування методу Тастіна, що відповідає заміні аналогового інтегрування чисельним інтегруванням
методом трапецій. Показано, що метод Тастіна є найбільш придатним для дискретизації регуляторів першого порядку з

обмеженням вихідного сигналу. В статті також розглянуто метод відповідності нулів-полюсів та показано, що він має най-
більшу точність серед приблизних методів дискретної апроксимації. На основі виконаних досліджень наведено рекоменда-
ції щодо використання цих методів при синтезі систем керування неперервними динамічними об‘єктами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ольга Iванівна Толочко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», пр. Перемоги, 37. Київ, 03056, Україна

доктор технічних наук, професор кафедри Автоматизації електромеханічних систем та електроприводу

 

Стефан Паліс, Магдебурзький університет імені Отто фон Геріке. Університетська площа, 2. Магдебург, 39106, Німеччина

доктор-інженер, професор факультету Електротехніки та інформаційних технологій універси-
тету і кафедри Електроенергетичних систем Інституту електроенергетики

 

 

Олексій Олегович Бурмельов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», пр. Перемоги, 37. Київ, 03056, Україна

аспірант кафедри Автоматизації електромеханічних систем та електроприводу

 

Данило Владиславович Калугін, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», пр. Перемоги, 37. Київ, 03056, Україна

аспірант кафедри Автоматизації електромеханічних систем та електроприводуОпубліковано

2021-03-16

Як цитувати

[1]
Tolochko O.I., Palis S., Burmelov O.O., Kaluhin D.V. “Discrete approximation of continuous objects with MATLAB”. Applied Aspects of Information Technology. 2021; Vol. 4, No. 2: 178–191. DOI:https://doi.org/10.15276/aait.02.2021.5.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають