VIII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні управляючі системи та технології»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Запрошуємо Вас взяти участь

У VIII Міжнародній науково-практичній конференції  «Інформаційні управляючі системи та технології»

(ІУСТ-Одеса -2019)

https://icstodua.wordpress.com/

 

Місце проведення

Одеський національний політехнічний університет 

проспект Шевченка, 1, Одеса, Україна, 65044

23 – 25 вересня 2019 р.

На конференцію запрошуються викладачі, аспіранти, співробітники ВНЗ та наукових організацій.

Метою конференції є обмін досвідом науково-практичних досліджень в: удосконалені інформаційно-ресурсного забезпечення освіти, науки, техніки табізнесу; соціальної сфери,комп'ютерних мережах, телекомунікаційних технологіях; управління захистом інформаційних систем; інформаційних інтелектуальних технологіях для автоматизованих системах обробки даних і управління; інформаційних технологіях управління проектами; математичному моделюванні та оптимізації в інформаційних управляючих системах.

Розширені матеріали наукових доповідей, схвалені оргкоміітетом конференції, можут бути будуть видані у вигляді статей в науковому журналі «Прикладні аспекти інформаційних технологій» Одеського національного політехнічного університету, включеного до переліку наукових фахових видань України.

Організатори

Одеський національний політехнічний університет,
Харківський національний університет радіоелектроніки,
Національний університет кораблебудування ім. а
дмірала Макарова
Лодзький технічний університет