Пархуць Любомир Теодорович

 

Пархуць Любомир Теодорович

 

Вчене звання – д-р техніч. наук, проф.
Національний університет 'Львівська політехніка'
вул. Бандери, 12, Львів, 79013, Україна

 

Посилання на персональну офіційну сторінку на сайті закладу вищої освіти:
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%83%D1%86%
D1%8C_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0
%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
%D1%87

 

Посада: професор кафедри Захисту інформації

 

E-mail: par7@i.ua

 

 

Професійні (наукові) інтереси згідно тематикам і рубрикам журналу:
Кібербезпека, інформаційна безпека, системи захисту інформації

 

Персональні профілі та ідентифікатори:

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8218306100
Web of Science: 
ResearchGate: 
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=kA_n7BEAAA
AJ
ID ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4759-9383
DBLP: 

 

 

Список статей автора:

 

Номер випуску:

pdf

Переглянути статтю:

Автори: