Молоканова Валентина Михайлівна

 

Молоканова Валентина Михайлівна

 

Вчене звання – доктор технічних наук, професор

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

 

Посилання на персональну офіційну сторінку на сайті закладу вищої освіти:
https://sau.nmu.org.ua/ua/kadry/molokanovavm.php

 

Посада: професор кафедри Cистемного аналізу та управління

 

E-mail: molokany@gmail.com

 

Професійні (наукові) інтереси згідно тематикам і рубрикам журналу:

 

Iнформаційні системи та технології

 • Моделі і методи інформаційних технологій

 • Проєктування інформаційних систем і технологій

 • Математичні питання інформаційних технологій

 • Інноваційні технології в освіті, культурі та мистецтві

 • Теоретичні та прикладні питання комп’ютерних наук

 • Управління проєктами, програмами та портфелями

 

Персональні профілі та ідентифікатори:

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190438943&eid=2-
s2.0-85084841834
Web of Science: https://publons.com/researcher/1763882/valentyna-m-molokanova/
ResearchGate:  https://www.researchgate.net/profile/Valentyna_Molokanova
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=HjiA4e4AAAAJ&view_op
=list_works
ID ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4353-4948
DBLP:

 

Список статей автора:

 

Номер випуску:

pdf

Переглянути статтю:

Автори:

Том 6 № 3 2023

C. 231–243

Проблеми та шляхи вдосконалення проєктно-орієнтованого навчання в Україні

 • Молоканова Валентина Михайлівна
 • Гордєєва Інна Олександрівна

Том 6 № 1 2023

C. 28-42

Моделювання портфеля проектів регіонального розвитку дуальної освіти

 • Козир Світлана Василівна
 • Молоканова Валентина Михайлівна

Том 2 № 4 2019

C. 335-348

Зміни управління портфелями проектів організацій в умовах поведінкової економіки

 • Молоканова Валентина Михайлівна