Машталір Сергій Володимирович

 

Машталір Сергій Володимирович

 

Вчене звання –доктор технічних наук, професор
Харківський національний університет радіоелектроніки

 

Посилання на персональну офіційну сторінку на сайті закладу вищої освіти:
https://nure.ua/en/staff/sergii-mashtalir

 

Посада: професор кафедри Інформатики

 

E-mail: sergii.mashtalir@nure.ua

 

Професійні (наукові) інтереси згідно тематикам і рубрикам журналу:
Комп’ютерний зір

Обробка зображень та відео

Аналіз даних

Персональні профілі та ідентифікатори:

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36183980100
Web of Science: 
ResearchGate: 
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=RBIWle0AAAAJ&hl=ru&authuser=
1
ID ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0917-6622
DBLP: 

 

Список статей автора:

 

Номер випуску:

pdf

Переглянути статтю:

Автори:

Том 7 № 1 2024

C. 59–68

Фрагментна обробка відео за нормою Кі Фана

  • Машталір Сергій Володимирович
  • Лендьел Дмитро Павлович

Том 6 № 3 2023

C. 318–326

Методи препроцесінгу та токенізації даних для технічних українських текстів

  • Машталір Сергій Володимирович
  • Ніколенко Олександр Володимирович