Безкоровайний Володимир Валентинович

 

Безкоровайний Володимир Валентинович

 

Вчене звання: – доктор технічних наук, професор, академік Академії наук
прикладної радіоелектроніки
Харківський національний університет радіоелектроніки
пр. Науки, 14, м. Харків, 61166, Україна

 

Посилання на персональну офіційну сторінку на сайті закладу вищої освіти:
https://nure.ua/staff/volodimir-valentinovich-bezkorovayniy

 

Посада: професор кафедри Системотехніки

 

E-mail: vladimir.beskorovainyi@nure.ua

 

Професійні (наукові) інтереси згідно тематикам і рубрикам журналу:
Технології проєктування технічних і організаційно-технічних об’єктів
Моделювання фізичних об'єктів і процесів
Прийняття рішень

 

Персональні профілі та ідентифікатори:

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190427154
Web of Science: https://publons.com/researcher/1996069/vladimir-vvb-beskorovainyi/
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Beskorovainyi
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=R8NKiHMAAAAJ&hl=en
ID ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7930-3984
DBLP: 

 

Список статей автора:

 

Номер випуску:

pdf

Переглянути статтю:

Автори:

Том 5 № 1 2022

C. 11-24

Математичні моделі багатокритеріальної задачі реінжинірингу топологічних структур мереж екологічного моніторингу

  • Безкоровайний Володимир Валентинович
  • Петришин Любомир Богданович
  • Гончаренко Василь Олександрович

Том 3 № 1 2020

C. 443-455

Виділення підмножин ефективних варіантів в технологіях прийняття проектних рішень

  • Безкоровайний Володимир Валентинович
  • Петришин Любомир Богданович
  • Шевченко Ольга Юріївна