XII НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Інститут комп'ютерних систем

XII МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

«Сучасні інформаційні технології 2022»

19-20 травня 2022
Україна, Одеса

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

методології і технології розробки програмних продуктів, методи структуризації даних та бази даних, програмні технології інтелектуальної обробки даних, аналіз великих даних, захист інформації в комп'ютерних системах

2 ПРОЕКТУВАННЯ І ДІАГНОСТИКА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ:

комп'ютерні розподілені системи та мережі, контроль, надійність і гарантованість комп'ютерних систем, високопродуктивні паралельні комп'ютерні системи, інтернет речей

3 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ:

математичне моделювання технологічних процесів, прикладна математика, системний аналіз і теорія оптимальних рішень, адаптивні системи та прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності, управління електромеханічними системами

4 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І АНАЛІЗ ДАНИХ:

інформаційні технології в системах обробки і збереження даних, методи розпізнавання зображень об'єктів і процесів, системи штучного інтелекту, нейронні мережі, методи машинного навчання та інтелектуальний аналіз даних, візуалізація інформації та геоінформаційні системи

5 КОМП’ЮТЕРНІ ТА РОБОТОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ТА КОМПОНЕНТИ:

компоненти спеціалізованих комп’ютерних та робототехнічних систем, обробка сигналів та зображень, моделювання та програмування комп’ютерних та робототехнічних систем

6 КОМП'ЮТЕРНІ ІГРОВІ СИСТЕМИ:

гейміфікація соціо-культурних і бізнес-процесів, дизайн комп'ютерних ігор, комп'ютерна графіка і моделювання фізичних процесів, віртуальна та доповнена реальність, комп’ютерні ігри у навчанні

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Українська та англійська

УМОВИ УЧАСТІ - FREE&ONLINE

відсутня оплата за участь,
обов’язкова Online-презентація

ВАЖЛИВІ ДАТИ

13 травня 2022- кінцевий термін реєстрації доповідей
16 травня 2022 - кінцевий термін повідомлення про прийняття/відхилення доповіді
19-20 травня 2022 - Online-робота конференції (zoom)

ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

1. У доповіді на конференції можуть приймати участь не більше 3-х учасників: два студенти та науковий керівник
2. Тези доповіді повинні мати наступну структуру: актуальність дослідження/розробки, критичний огляд
існуючих рішень, мета дослідження/розробки, математичний/технічний опис рішень, апробація як
підтвердження досягнення мети, висновки за результатами та рекомендації щодо продовження
досліджень/розробки
3. Тези доповіді розміром у 2 сторінки формату А4 створюються за шаблоном - https://bit.ly/3jZQrk0
4. Файл з тезами доповіді у форматі docx повинен відповідати прізвищу першого автора і номеру секції,
наприклад, Shevchenko1.docx
5. Файл з тезами доповіді надсилається в процесі реєстрації за формою -
https://form.jotform.com/221104003888044
6. .Демонстраційні матеріали презентації доповіді необхідно підготувати перед початком конференції.
7. Після проведення конференції авторам кращих доповідей, рекомендованих програмним комітетом, буде запропоновано підготувати публікацію в міжнародному науковому журналі «Вісник сучасних інформаційних технологій» - https://hait.op.edu.ua/

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Олександр Блажко, blazhko@ieee.org
Марія Глава, glavamg@gmail.com
Дар’я Кошутіна, koshutinadv@gmail.com
Ольга Любомська, olyalyubomska@gmail.com
E-mail конференції - conf.mit@stud.op.edu.ua

 

Посилання на конференцію: https://drive.google.com/file/d/1qSemR0uPBJ27bQ9mn9oMEvUKfc6IxPqm/view?usp=sharing