Островерхов Микола Якович

 

Островерхов Микола Якович

 

Вчене звання –д-р техніч. наук, професор
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
просп. Перемоги, 37. Київ, 03056, Україна,

 

Посилання на персональну офіційну сторінку на сайті закладу вищої освіти:
https://toe.fea.kpi.ua/academic_staff_01.html

 

Посада: Завідувач кафедри Теоретичної електротехніки

 

E-mail: n.ostroverkhov@hotmail.com</p

 

 

Професійні (наукові) інтереси згідно тематикам і рубрикам журналу
Інформаційні технології в управлінні: Системи керування. Електропривод

 

Персональні профілі та ідентифікатори:

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6504805660
Web of Science: https://publons.com/researcher/1635554/mykola-
ostroverkhov/
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Mykola-
Ostroverkhov/stats
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=7pTRQQ8AAAAJ
ID ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7322-8052

 

Список статей автора:

 

Номер випуску:

pdf

Переглянути статтю:

Автори: