Гончаренко Василь Олександрович

 

Гончаренко Василь Олександрович

 

Вчена ступінь – 

Харківський національний університет радіоелектроніки, пр. Науки, 14. Харків, 61146, Україна

 

Посада: 

 

E-mail: vasyl.honcharenko@nure.ua

 

 

Персональні профілі та ідентифікатори:

Scopus Author ID:   
ID ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0015-1805
 

 

Список статей автора:

 

Номер випуску:

pdf

Переглянути статтю:

Автори:

Том 5 № 1 2022

C. 11-24

Математичні моделі багатокритеріальної задачі реінжинірингу топологічних структур мереж екологічного моніторингу

  • Безкоровайний Володимир Валентинович
  • Петришин Любомир Богданович
  • Гончаренко Василь Олександрович